poznaj fashion revolution polska

O nas

Fashion Revolution to organizacja założona w Wielkiej Brytanii po tragicznych wydarzeniach w Bangladeszu, które miały miejsce 24 kwietnia 2013. Kompleks fabryczny Rana Plaza, w którym tysiące osób szyły ubrania m.in. dla polskiej firmy LPP zawalił się, powodując śmierć 1130 pracowników fabryki. Chcąc upamiętnić ofiary katastrofy, organizacja od 2013 roku aktywnie nakłania przedstawicieli branży odzieżowej do wdrażania coraz bardziej odpowiedzialnych praktyk. Globalny ruch Fashion Revolution zachęca, by w każdą rocznicę katastrofy w Rana Plaza, czyli 24 kwietnia przyłączyć się do kampanii Fashion Revolution Week i zadać firmom odzieżowym proste pytanie: Who made my clothes?

Fashion Revolution Polska jest polskim oddziałem globalnego ruchu Fashion Revolution, a jednocześnie zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniem. Działamy na rzecz realizacji manifestu globalnego ruchu w Polsce, z uwzględnieniem realiów, problemów i potrzeb polskiego społeczeństwa i polskiej branży modowej.

Poniżej znajdziesz:

Manifest Fashion Revolution
Zespół Fashion Revolution Polska
Grupa badawcza Fashion Revolution Polska
Wydarzenia
Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach zapraszamy też w inne miejsca na stronie:

Projekty
Blog

MANIFEST fashion revolution

#1

Moda zapewnia godną pracę – od pomysłu i pracy twórczej po wybieg. Nikogo nie zniewala, nie naraża na zagrożenia, nie wyzyskuje, nie nęka, nie nadużywa i nie dyskryminuje. Moda daje pracownikom i konsumentom wolność i siłę do walki o własne prawa.

#2

Moda zapewnia uczciwe i równe płace. Wzbogaca życie każdej osoby zatrudnionej w branży – od pracowników farm po sprzedawców. Moda wyciąga ludzi z biedy, tworzy kwitnące społeczeństwa i pozwala zaspokajać aspiracje.

#3

Moda daje ludziom głos i umożliwia wyrażanie swoich myśli bez lęku, łączenie się bez represji i negocjowanie lepszych warunków funkcjonowania, tak w pracy, jak i w społeczności.

#4

Moda szanuje kulturę i dziedzictwo. Wspiera, docenia i nagradza umiejętności i rzemiosło. Uznaje kreatywność za swój najcenniejszy zasób. Moda nigdy nie przywłaszcza niczego bez wskazania autorstwa i nie bierze bez pozwolenia. Moda szanuje sztukę ludową i rzemieślniczą.

#5

Moda opowiada się za solidarnością, inkluzywnością i demokracją, niezależnie od rasy, klasy, płci, wieku, kształtu i zdolności. Uznaje różnorodność za podstawę sukcesu.

#6

Moda dba o zachowanie i odtworzenie środowiska naturalnego. Nie wyczerpuje jego cennych zasobów, nie niszczy gleby, nie zatruwa powietrza ani wody, nie szkodzi naszemu zdrowiu. Moda chroni dobrobyt wszystkich istot żyjących i różnorodne ekosystemy.

#7

Moda nigdy bez potrzeby nie niszczy ani nie porzuca, ale z namysłem przeprojektowuje i odzyskuje, w myśl okrężnego systemu zasobów. Moda może być reperowana, używana ponownie, poddawana recyklingowi i przemianie w inne dobra. Nasze szafy ani wysypiska śmieci nie są przepełniane ubraniami pożądanymi, ale traktowanymi bez szacunku, kupowanymi, ale niewartymi zachowania.

#8

Moda jest transparentna i odpowiedzialna. Moda działa na zasadach przejrzystości i nie skrywa się za złożonością procesów. Nie czerpie wartości z podtrzymywania szkodliwych tajemnic. Każdy zawsze może się dowiedzieć jak, gdzie, przez kogo i w jakich warunkach wyprodukowane zostały ubrania.

#9

Moda nie ogranicza pomiaru sukcesu do poziomu sprzedaży i zysków. Moda ceni dobrostan ludzi i zrównoważony rozwój bardziej, niż zysk i wzrost.

#10

Moda istnieje, by wyrażać, cieszyć, odzwierciedlać, protestować, pocieszać, utożsamiać się i dzielić z innymi. Moda nigdy nie zniewala, nie oczernia, nie poniża, nie marginalizuje i nie kompromituje. Moda celebruje życie.

Dopisując się do naszego newslettera zyskasz dostęp do najważniejszych informacji na temat naszych działań i zapowiedzi. Będziesz też w pierwszej kolejności otrzymywać dostęp do naszych merytorycznych publikacji.

zespół fashion revolution polska

Zarząd:

Ewelina Antonowicz, Fashion Revolution Polska

Ewelina Antonowicz

Agnieszka Wąsowska, Fashion Revolution Polska

Agnieszka Wąsowska

Dagmara Łacny

Małgorzata Przewalska

Koordynatorki:

Dagmara Łacny, Fashion Revolution Polska

Dagmara Łacny

Promocja i social media

Eliza Gawrjołek, Fashion Revolution Polska

Eliza Gawrjołek

Grupa badawcza

Jagoda Sokołowska, Fashion Revolution Polska

Jagoda Sokołowska

Szkolne ambasadorki Fashion Revolution

Zespół:

Anna Zagórska, Fashion Revolution Polska

Anna Zagórska

Redakcja i korekta

Natalia Budzińska, Fashion Revolution Polska

Natalia Budzińska

Wydarzenia we Wrocławiu

Małgorzata Przewalska

fundraising

Alicja Musiał

grafika

Julia Kaleta

badania, projekty

Maria Iżbicka

projekty

Daga Ochendowska

projekty

Paulina Kulik

projekty

Anna Niedziałkowska

projekty

Julia Pyzińska

projekty

Kaja Lachowska

grafika

Kasia Olesiuk

projekty

Anna Kalawska

projekty

Martyna Dzianach

projekty

Grupa badawcza Fashion revolution polska

Grupa Badawcza rozpoczęła aktywność w 2022 roku od badań typu desk research na potrzeby publikacji stowarzyszenia oraz od prostych badań ankietowych prowadzonych podczas Tygodnia Fashion revolution 2022.

W połowie 2022 r. otrzymała grant z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację badania zachowań konsumenckich w obszarze mody na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Kontakt

Znajdziesz nas w wielu mediach społecznościowych:

instagram.com/fash_revpoland

https://www.facebook.com/FashionRevolutionPoland

https://www.linkedin.com/company/75164629/

poland@fashionrevolution.org