Transformacje. Raport o modzie cyrkularnej w Polsce

Przed Wami „Transformacje. Raport o modzie cyrkularnej w Polsce” – ponad 100 stron, na których znajdziecie najważniejsze informacje i konteksty cyrkularnego podejścia do mody nad Wisłą.

„Okazuje się, że stawiając na zamknięty obieg wciąż się otwieramy – na interpretacje, na inspiracje, na namysł nad własnymi nawykami”.

Anna Zagórska

O Raporcie

W „Leksykonie mody odpowiedzialnej”, publikacji edukacyjnej Fashion Revolution Polska, przeczytać można definicję gospodarki obiegu zamkniętego autorstwa Oli Bąkowskiej:

Gospodarka o obiegu zamkniętym, w sektorze odzieżowym odnosząca się do założeń mody cyrkularnej, oznacza przede wszystkim jak najdłuższe wykorzystywanie ubrań i tkanin, które już zostały wyprodukowane, w celu ograniczenia nadprodukcji i ilości odpadów tekstylnych […]. W praktyce obserwuje się, że nie ma jednej definicji mody cyrkularnej i organizacje oraz marki odzieżowe stosują pojęcia cyrkularności i zamykania obiegu zgodnie z własnymi potrzebami i intencjami.

Nie ma jednej definicji mody cyrkularnej, nie ma jedynej słusznej wizji wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Raport pokazuje wyraźnie, że – na co zwracała uwagę Ola Bąkowska – zamykanie obiegu opiera się i często także rozbija o partykularne potrzeby oraz intencje, nie zawsze czyste, zrównoważone i – sprowadzając sprawę do pryncypiów i słów prostych, ale wielkiej wagi – dobre.

Wydaje się, że jednym z najistotniejszych kroków poczynionych w stronę wdrażania założeń GOZ jest świadomość. To właśnie uzmysłowienie sobie konieczności zmian i zdawanie sprawy z ich wagi jest w stanie napędzać tę ewolucję przemian, które ostatecznie zamkną obieg raz na zawsze. GOZ we współczesnym świecie – ogarniętym kryzysami, w tym klimatycznym, zapędzonym w ślepy zaułek nadprodukcji i konsumpcji ponad miarę (i zdrowy rozsądek) – nie może być jednym z wyborów, możliwym modelem. Musi stać się fazą rozwoju, punktem docelowym, do którego dążymy.

Raport ten oddajemy więc nie tylko w ręce konsumentek i konsumentów, przedstawicieli organizacji branżowych i pozarządowych. Kierujemy nasze przemyślenia i podsumowania również w stronę reprezentantów instytucji państwowych działających w obszarze przemysłu i ochrony środowiska, przedstawicielek i przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, w stronę projektantek i projektantów odzieży, reprezentantek i reprezentantów marek odzieżowych – zarówno tych niewielkich i lokalnych, jak i wielkich korporacji o międzynarodowym zasięgu.

Wierzymy, że założenia gospodarki o obiegu zamkniętym osiągniemy wyłącznie wtedy, gdy zamykać będziemy tylko obieg, a jednocześnie otworzymy się na siebie nawzajem: gotowe i gotowi do rozmów, ale przede wszystkim – do realnych, trwałych, systemowych zmian.

Publikacja pod patronatem UN Global Compact Network Poland.

UN Global Compact Network Poland (logo)
treściwych
rozdziałów
0
autorek
0
niezależne komentarze eksperckie
0
stron pełnych
wiedzy
0

Kim jesteśmy?

Fashion Revolution to organizacja i zarazem inicjatywa powstała w Wielkiej Brytanii po kwietniowej katastrofie w bangladeskiej Rana Plaza. 24 kwietnia 2013 gruzy zawalonej fabryki pochłonęły ponad tysiąc ludzkich istnień.

Działamy na rzecz naprawy branży mody.

Copyright: Fashion Revolution Polska 2022